top of page

Thông dịch viên

Lotsawa Tenzing Nuba

Ông Tenzing Nuba là thông dịch viên thân cận của ngài Khensur Rinpoche Geshe Lobsang Jamyang. Là người bản xứ Tây Tạng, ông được nhiều người biết đến là thông dịch viên chuyên về Phật giáo . Bắt đầu từ năm 1988 (1988-1995), ông đã đi cùng ngài Khensur Rinpoche Geshe Lobsang Jamyang đến Nam Mỹ, Gia Nã Đại, và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hiện nay, ông là thông dịch viên tại tu viện Geden Shoeling.. Ông Tenzing Nuba thọ nhận chương trình học vấn về triết lý Phật giáo từ vị Bổn Sư của mình, vị Trulku Dhardo (viên tịch) ở thành phố Kalimpong nước Ấn Độ. Sau đó, ông thọ nhận những giảng dạy chuyên sâu về Phật giáo và văn học cổ điển của Tây Tạng từ ngài Geshe Yeshi Namgyal. Ngài Geshe Yeshi Namgyal không những là một vị Geshe về Phật giáo mà còn là một học giả uyên bác về ngôn ngữ Tây Tạng. Về nghề nghiệp, ông Tenzing Nuba là một thầy giáo dạy Anh văn. Với văn bằng cao học văn học Anh Ngữ và văn bằng cử nhân về giáo dục, ông đã từng dạy Anh văn ở trường trung học tại Ấn Độ. Hiện tại, ông Tenzing Nuba là một thầy giáo dạy Anh văn toàn thời gian tại Los Angeles Unified School District.

Liza Quan Huynh
(Jamyang Dawa, Thuan Tin)

Tiffany Luu Ly Quan

Tam-Nguyen T. Pham

bottom of page